Disclaimer

Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee de berekeningen op deze website worden uitgevoerd kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

Sdu is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en aanvaart geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de site, noch voor enige schade, van welke aard dan ook die het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze site.

sdu-logo-klein.png